WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy o tarczy antykryzysowej 4.0

30.06.2020

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy najważniejsze zdaniem WBW rozwiązania wynikające z uchwalonego pakietu ustaw, które składają się na tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  • ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 2.0),
  • ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0),
  • ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 i ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0).

Niniejsze opracowanie obejmuje podsumowanie wprowadzonych środków, mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, istotnych z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zespół WBW świadczy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną obejmującą szczegółową analizę dostępnych środków prawnych i zapewnia wsparcie w zakresie zastosowania przedstawionych regulacji w praktyce.

Artykuł dostępny jest TUTAJ.

Z wyrazami szacunku

Zespół WBW