Polityka Cookies

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy domeny internetowej wbwlegal.pl (dalej zwanej „Serwisem”) prowadzonej przez WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu (60-789) przy ul. Iłłakowiczówny 8/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 851120, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7781446294, REGON: 300588350 (dalej zwaną „Administratorem”).

Tel. 61 85 10 700  E-mail. office@wbwlegal.pl

Pliki cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Odwiedzający korzystając z Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na ich wykorzystywanie.

2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Podczas ponownej wizyty Użytkownika w Serwisie umożliwiają rozpoznanie urządzenia oraz dostosowanie Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają także przygotowanie statystyk odwiedzin Serwisu.

3. Mechanizm plików cookies stosowany w Serwisie nie jest wykorzystywany do gromadzenia jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, ani śledzeniu ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

4. Pliki cookies znajdują zastosowanie w Serwisie do następujących celów:

    a. dostosowywania treści oraz reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika,

    b. opracowywania statystyk oraz analizy odwiedzin i oglądalności Serwisu,

    c. poprawy funkcjonalności Serwisu.

5. W serwisie wykorzystywane są poniższe typy plików cookies:

    a. cookies sesyjne – przechowywane w urządzeniu Użytkownika tymczasowo. Po zakończeniu korzystania z Serwisu (wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki, wyłączeniu komputera).

    b. cookies stałe – przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

Pliki nie są automatycznie usuwane po wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera.

6. Użytkownik ma możliwość zmiany w swojej przeglądarce ustawień dotyczących zapisywania, usuwania oraz dostępu plików cookies do urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na korzystanie z Serwisu oraz działanie niektórych funkcji Serwisu. Informacje o sposobie zmiany ustawień dotyczących plików cookies są dostępne na stronie internetowej producenta przeglądarki.

Odnośniki do innych stron. Serwisy zewnętrzne

1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe Użytkownik winien się zapoznać z polityką prywatności tam ustaloną.

3. W związku ze współpracą Administratora z serwisami zewnętrznymi – takimi jak np. Google, Linkedin bądź firmami świadczącymi usługi analityczne– na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zamieszczone zewnętrzne pliki cookies pochodzące od tych serwisów. Wszelkie dalsze informacje są dostępne na stronach tych podmiotów.

Zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej Polityki Cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.