Wspólnicy

Krzysztof Weremczuk

radca prawny, partner

Krzysztof specjalizuje się w sprawach związanych z prawem bankowym, prawem cywilnym oraz prawem spółek jak również zagadnieniach związanych z rynkami papierów wartościowych, prawie bankowym, jak również kwestiach regulacyjnych. Posiada także doświadczenie w prawie pracy; reprezentuje Klientów w sporach sądowych.

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz International Bar Association
 • Włada płynnie językiem angielskim oraz niemieckim w stopniu średniozaawansowanym
 • Doradca oraz pełnomocnik wielu europejskich banków w transgranicznym finansowaniu inwestycji
 • Doradca kredytobiorców przy negocjowaniu oraz zawieraniu umów kredytowych
 • Doradca spółek w sprawach sporów z zakresu prawa pracy

Łukasz Bobeł

radca prawny, partner

Łukasz specjalizuje się w prawie fuzji i przejęć, prawie korporacyjnym, zagadnieniach związanych z rynkami papierów wartościowych, prawie bankowym jak również kwestiach regulacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem sektora FMCG). Reprezentuje także klientów w sporach sądowych.

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, International Bar Association oraz American Bar Association
 • Posługuje się płynnie językiem angielskim
 • Autor licznych publikacji i artykułów dotyczących różnych aspektów prawa cywilnego oraz prawa żywnościowego
 • Doradca w wielu transakcjach fuzji i przejęć (krajowych i transgranicznych), zarówno po stronie spółek przejmujących jak i przejmowanych
 • Doradca oraz pełnomocnik wielu europejskich banków w transgranicznym finansowaniu inwestycji
 • Doradca wielu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w zakresie prawnych aspektów emisji publicznych oraz prywatnych