WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy o najnowszych zmianach dot. tarczy antykryzysowej

21.05.2020

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy najważniejsze zdaniem WBW rozwiązania wynikające z uchwalonego pakietu ustaw, które składają się na tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 2.0) oraz ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0). Niniejsze opracowanie obejmuje podsumowanie wprowadzonych środków, mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, istotnych z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zespół WBW świadczy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną obejmującą szczegółową analizę dostępnych środków prawnych i zapewnia wsparcie w zakresie zastosowania przedstawionych regulacji w praktyce.

Artykuł dostępny jest TUTAJ.

Z wyrazami szacunku,

Zespół WBW