Informacje o administratorze danych osobowych dla odbiorców Newslettera

Witamy na stronie poświęconej subskrypcji Newslettera przesyłanego przez WBW do swoich Klientów oraz innych zainteresowanych osób.

W związku wysyłką korespondencji mailowej w ramach Newslettera przez WBW, przedstawiamy poniżej wymagane prawem informacje oraz prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz zaznaczenie znajdujących się na dole strony pola dotyczących wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera oraz pola potwierdzającego zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka pod firmą WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. p., ul. Iłłakowiczówny 8/2, 60-789 Poznań, posiadająca NIP: 7781446294, REGON: 300588350, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000379156, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej: „WBW”), email: office@wbwlegal.pl, telefon: 0048 618510700.

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korespondencji mailowej w ramach wysyłki Newslettera, będącego formą komunikowania przez WBW aktualności prawnych oraz dotyczących działań WBW, artykułów na tematy prawne prawnych oraz zaproszeń na wydarzenia i seminaria.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, niemniej w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe przesyłanie Pani/Panu Newslettera.

  • Uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych i informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany; jednak w żadnym wypadku nie będzie podlegał Pan/Pani profilowaniu.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w celu prowadzenia korespondencji mailowej w ramach wysyłki Newslettera, będą przetwarzane do chwili cofnięcia przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie. Wysyłce każdego Newslettera towarzyszy możliwość zrezygnowania z subskrypcji – skorzystanie z tej opcji będzie rozumiane jako cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele dystrybucji Newslettera i będzie skutkowało wykasowaniem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na ten cel.

  1. Odbiorcy danych osobowych i transfer danych osobowych do państw trzecich

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych: personel WBW oraz podmioty profesjonalnie świadczące usługi związanej z zapewnieniem informatycznej platformy do wysyłki Newslettera.