WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy o tarczy antykryzysowej w czasie epidemii

3.04.2020

Szanowni Państwo,

w załączonym artykule prezentujemy najważniejsze zdaniem WBW rozwiązania wynikające z uchwalonego pakietu ustaw, które składają się na tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Niniejsze opracowanie obejmuje podsumowanie wprowadzonych środków, mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, istotnych z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zespół WBW świadczy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną obejmującą szczegółową analizę dostępnych środków prawnych i zapewnia wsparcie w zakresie zastosowania przedstawionych regulacji w praktyce.

Artykuł dostępny jest TUTAJ.

Z wyrazami szacunku,

Zespół WBW