WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy partnerem wspierającym międzynarodowej konferencji – Arbitration in Times of International Conflicts

5.05.2015

Organizatorem wydarzenia jest Hiszpański Klub Arbitrażu (Club Espanol d Arbitraje) we współpracy z Sądem Arbitrażowym Lewiatan i Instytutem Nauk Prawnych PAN. Wspólnik Naszej Kancelarii (Mec. Michał Gniatkowski) jest jednym z członków-założycieli polsko-ukraińskiej sekcji Klubu.

Tematyka konferencji obejmuje arbitraż inwestycyjny oraz międzynarodowy arbitraż handlowy. Prelegentami będą wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu.